ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2020-12-10
  • Termin składania ofert: 2020-12-18 10:00:31

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu Konserwacja sygnalizacji 2021

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Konserwacja sygnalizacji świetlnej 2021

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?