ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2020-12-08
  • Termin składania ofert: 2020-12-29 11:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TOM_I_SIWZ_ 449_BUKOWNICA_II

TOM_I_SIWZ_FORMULARZE_EDYTOWWALNE

TOM_II_IPU_449_BUKOWNICA_II

TOM_III_SST_449_BUKOWNICA_II

TOM_III_DOK_TECH_449_BUKOWNICA_II

TOM_III_TER_PRZEDMIAR_449_BUKOWNICA_II

TOM_III_TER_POMOCNICZA_449_BUKOWNICA_II

TOM IV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

ODPOWIEDŹ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

Inne informacje

OPINIA_GEOTECHNICZNA

PSOR

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?