ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
  • Termin składania ofert: 2020-12-28 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ padłe zwierzęta

Wzór umowy padłe zwierzęta

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - usuwanie padłych zwierząt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie padłych zwierząt

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - padłe zwierzęta

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?