ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-04-01
  • Termin składania ofert: 2020-04-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ pion

Istotne postanowienia umowy

pliki UWAGA:aktualny podział na RDW i kosztorys ofertowy w zał do odpowiedzi

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi i zmiana terminu

załaczniki do odpowiedzi

odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?