ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2020-03-31
  • Termin składania ofert: 2020-04-09 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 122

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ + istotne dla stron postanowienia umowy 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 134

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 66

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?