ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
  • Termin składania ofert: 2020-04-15 10:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RDW KOŚCIAN 2020 Dostawa emulsji

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WAŻNE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?