ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2020-04-07
  • Termin składania ofert: 2020-04-22 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW307

Istotne postanowienia umowy

TER

SST.ZIP

Dokumentacja

WZORY PROTOKOLY.ZIP

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?