ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2020-03-26
  • Termin składania ofert: 2020-04-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie 156

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 222

Formularze 1

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 132

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty 58

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 161

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?