ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanego przyłącza;
  • Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją przyłącza wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 2 kpl. planów.

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Aktualną mapa zasadniczą z projektowaną infrastrukturą techniczną z zaznaczeniem jej odległości od granicy pasa drogowego oraz od zewnętrznej krawędzi jezdni wraz z oznaczeniem nr działek i gruntów drogi wojewódzkiej –2 kpl. planów;
  • Szczegółowe rysunki projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej tj.: przekroje poprzeczne z wyszczególnieniem wszystkich elementów , rzuty pionowe i poziome studni, sposób posadowienia w gruncie itp. – 3 kpl;
  • Skrócony wypis z rejestru gruntów drogi wojewódzkiej na której będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej;
  • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Formularze wniosków znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź dane kontaktowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?