ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
DW 190 w Wągrowcu

Prace objęły odcinek od Ronda Gnieźnieńskiego do zjazdu do grobowca rotmistrza Franciszka Łakińskiego. Nową nawierzchnię ułożono na długości ponad 800 metrów. Wykonano także pobocze z tłucznia kamiennego i odnowiono malowanie. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo ze Żnina. Koszt zadania to ponad 730 tysięcy złotych.

Zakończono prace przy ulicy Boreckiej

Dobiegły końca prace przy drodze wojewódzkiej nr 438 w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Boreckiej. Na odcinku blisko 300 metrów został przebudowany chodnik, który dodatkowo poszerzono do dwóch metrów. Wykonano nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Przebudowa objęła również zjazdy. Koszt całej inwestycji to blisko 140 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma Brukarstwo Kasprzak z Koźmina Wlkp.

Remont drogi wojewódzkiej w Książenicach

Prace przeprowadzono na odcinku ponad 1,2 km. Wykonano także remont zatoki peronów autobusowych. Koszt całego zadania to ponad 1,1 mln złotych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A z Ostrzeszowa.

chodnik w Jasieniu przy drodze wojewódzkiej nr 311

Zakończono roboty związane z przebudową chodnika o długości 290 metrów, w Jasieniu na terenie Gminy Czempiń. Nową nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej, wymieniono krawężnik. Wartość całego zadania to blisko 190 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma RDR, Czerwonak.

Inwestycja w Orchowie

Zakończono przebudowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262. Inwestycję realizowano na łącznej długości blisko 600 metrów. Nawierzchnię chodnika, który został również poszerzony do 2,5 metrów wyłożono kostką brukową, wykonano zjazdy. Koszt zadania to ponad milion złotych. Wykonawcami zadania były firmy: "Goliat II" z Branna i Firma Remontowo-Budowlana "Budmar" ze Słupcy.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?