ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Bieżąca konserwacja na DW nr 133

Zakończono prace na drodze wojewódzkiej nr 133. W ramach bieżącej konserwacji, która objęła ponad 5,5 kilometrowy odcinek Borzysko-Młyn w Gminie Drawsko, przechodząc na teren Powiatu Szamotulskiego, została wykonana nawierzchnia z kruszywa naturalnego, ułożono geowłókninę wzmacniającą w miejscach o niekorzystnych warunkach gruntowych. Wartość prac to ponad 1,2 mln złotych.

ciąg pieszo-rowerowy przy drodze nr 467 w Radolinie

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 467 Ciążeń-Golina. Prace, które wyniosły ponad 440 tysięcy złotych objęły ponad 250-metrowy odcinek.

Droga wojewódzka nr 432

Zakres prac, które zrealizowano na ponad 2-kilometrowym odcinku, oprócz ułożenia nowej nawierzchni drogi, objęły również wykonanie nawierzchni peronów na przystankach autobusowych z kostki brukowej i utwardzenie pobocza. Prace kosztowały ponad 2 mln złotych.

Droga wojewódzka nr 182

Nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 182 przy ulicy Szamotulskiej została wyremontowana na długości ponad 600 metrów. Wartość wszystkich prac to blisko 550 tysięcy złotych. Z kolei we wsi Bończa została wybudowana zatoka autobusowa. Roboty kosztowały ponad 160 tysięcy złotych.

droga wojewódzka nr 310 w Śremie

Remont alei Solidarności w Śremie był realizowany na dwujezdniowym odcinku, na łącznej długości blisko 950 metrów. Wymieniono krawężniki ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężniki zlokalizowane przy wyspach rozdzielających. Wykonano również wymianę nawierzchni zatok autobusowych, wysp rozdzielających oraz chodników. Odnowiono oznakowanie. Całkowity koszt wszystkich prac wyniósł ponad 2,4 mln złotych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?