ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
plac budowy

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Pawłem Katarzyńskim Dyrektorem WZDW w Poznaniu, we wtorek 16 września, po raz kolejny doglądali postępu prac w realizacji ważnych w tym roku zadań.

badania archeologiczne

W dalszym ciągu z pełnym rozmachem przebiegają prace budowlane na trasie inwestycji związanej z budową obwodnicy Wronek. Kolejna informacja o pracach archeologicznych pochodzi tym razem z nowo odkrytego stanowiska, nieznanego dotąd w ewidencji konserwatorskiej. Zostało ono zarejestrowane ponownie w obrębie Nowej Wsi, w niewielkiej odległości od poprzedniego stanowiska archeologicznego, gdzie prace wykopaliskowe przeprowadzono w drugiej połowie lipca.

Rozbudowa DW 123

Inwestycja wchodzi w ostatni etap prac. Na odcinku Huta Szklana-Kuźnica Żelichowska wykonywana jest ostateczna warstwa ścieralna nawierzchni.

DW 178 w Trzciance

Postępująca degradacja nasypu na odcinku Wałcz-Oborniki, stwarzała realne niebezpieczeństwo dla kierowców, dlatego konieczne było wdrożenie pilnych działań.

remont wiaduktu w Gnieźnie

Już od blisko miesiąca trwa remont wiaduktu nad linią kolejową przy drodze wojewódzkiej nr 260. Prace koncentrują się teraz przy przygotowaniu kładki dla pieszych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?