ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
DW 123

Z tej inwestycji jesteśmy szczególnie dumni! Ukończona rok przed czasem rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 w gminie Krzyż Wielkopolski jest dowodem na to, jak sprawnie i ze znaczącym wyprzedzeniem harmonogramu zrealizować ważne zadanie, które przyczyni się do polepszenia jakości komunikacji drogowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i Wielkopolsce Północnej. Nowa trasa ma ponad 17 kilometrów i biegnie w urokliwej leśnej otulinie.

prace przy moście

Zima jeszcze nie odpuściła, ale pogoda pozwala na realizację pewnego zakresu robót, więc działania nie ustają.

mapa

Podpisany we wrześniu 2019 roku List Intencyjny w sprawie budowy V etapu obwodnicy, dzisiaj ma już swój wymierny efekt. Plany sukcesywnie przekuwamy w czyny.

DW 431

Od poniedziałku 8 marca przejazd przez starą przeprawę zostanie ograniczony.

ul. Chrobrego

W czwartek 11 lutego Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na II etap remontu ulicy Chrobrego (DW 184).

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?