ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Wizytacja budowy obwodnicy

Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na wyjeździe w Gostyniu.

Radni Sejmiku w poniedziałek 17 kwietnia gościnnie obradowali w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, a następnie przejechali budowaną obwodnicą, monitorując z bliska przebieg prac i zaawansowanie inwestycji. Wyjazd był okazją do zapoznania się z poszczególnymi etapami realizacji kontraktu. Omówiono między innymi przygotowanie inwestycji: od koncepcji do realnej budowy.

W spotkaniu uczestniczyli również lokalni samorządowcy na czele z Jerzym Kulakiem burmistrzem Gostynia, Wiesławem Glapką wójtem Gminy Piaski i starostą Robertem Marcinkowskim. O przebiegu realizacji zadania opowiedzieli Paweł Katarzyński Dyrektor WZDW w Poznaniu oraz Piotr Górka przedstawiciel firmy Strabag - wykonawca zadania.

Obwodnica Gostynia to największa jak do tej pory inwestycja Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jej koszt to ponad 137 milionów złotych. Zaawansowanie prac wynosi dziś ponad 75 procent. Unijne dofinansowanie to blisko 108 mln złotych. Sama budowa w całym procesie przygotowań do realizacji, jest najprzyjemniejszym etapem pracy.

Budujemy ponad 8 kilometrów nowej, wojewódzkiej trasy oraz:

  • Nowy most na rzece Stara Kania w gm. Piaski
  • Wiadukt nad linią kolejową PKP
  • Obiekt nad Rowem Bodzewskim
  • Dwupoziomowy, bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z DK12
  • Ścieżki pieszo-rowerowe
  • Chodniki
  • Zatoki autobusowe
  • Elementy bezpieczeństwa ruchu
  • Kanalizację deszczową
Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy
Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy
Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy
Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy
Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy
Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy
Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy Wizytacja budowy obwodnicy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?