ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

DW 160

Zakończyliśmy kolejną inwestycję z unijnym dofinansowaniem, tym razem w powiecie międzychodzkim.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Sowia Góra – Międzychód (etap I i II, długość blisko 10 kilometrów) kosztowała ponad 33 mln złotych, a dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło około 24mln złotych.

Jest to kontynuacja rozłożonego na lata projektu rozbudowy trasy na odcinku o łącznej długości 12,8 kilometrów, w ramach którego w poprzednich latach wybudowany został nowy most na Warcie w Międzychodzie oraz rozbudowano 2 kilometry drogi od Sowiej Góry. Wykonawcami realizacji zadania były firmy Strabag i Colas.

Podstawowy zakres robót objął:

 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
 • poszerzenie jezdni
 • przebudowę skrzyżowań
 • budowę zatok autobusowych i postojowych
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników (na brakujących odcinkach w ramach II etapu)
 • budowę stanowiska do ważenia samochodów
 • odtworzenie istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych
 • budowę skarp, rowów
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • umocnienie poboczy
 • przebudowę istniejącego oświetlenia
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barier stalowych)
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
DW 160 DW 160 DW 160
DW 160 DW 160 DW 160
DW 160 DW 160 DW 160

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?