ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Trwa przebudowa przepustu w Łukowie

Przepusty są niezwykle istotnym elementem infrastruktury drogowej. W znaczący sposób wpływają na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Inwestycja musiała zostać zrealizowana z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Wartość kontraktu to 1,7 mln złotych, termin realizacji luty 2024 rok.

Trwa przebudowa przepustu w Łukowie Trwa przebudowa przepustu w Łukowie Trwa przebudowa przepustu w Łukowie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?