ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Wizyta Wojciecha Jankowiaka

Wizyta Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego na terenie gminy Przemęt, była okazją do omówienia kwestii rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 również w perspektywie kolejnych planów, a także do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

– Cieszę się, że mieszkańcy gminy doceniają nasze inwestycje, bo z punktu widzenia lokalnej społeczności każde zadanie, które poprawia bezpieczeństwo i wpływa na komfort życia, jest ważne i oczekiwane – podkreślił Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, dodając, że rozbudowa trasy wojewódzkiej nr 305 jest konsekwentnie realizowana, a planów na kolejne realizacje jest więcej.

Janusz Frąckowiak wójt gminy Przemęt mówił o wzorowej, partnerskiej współpracy na szczeblu samorządowym, która owocuje inwestycjami. – Budujący jest fakt, że nasze potrzeby są zauważalne. Nie brakuje rozmów i wspólnych inicjatyw. Dziękujemy za takie wsparcie – mówił włodarz.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w Solcu.W połowie czerwca ruszy remont trasy w kierunku Wroniaw na odcinku 1,2 km. Wartość tego kontraktu to 3 mln złotych, termin realizacji mija w październiku. Docelowo prace obejmą odcinek na długości 2,3 km. W dalszym założeniu rozbudowa DW 305 została zaplanowana aż do Wolsztyna, czyli działamy konsekwentnie i zgodnie z zapowiedziami.

Wizyta Wojciecha Jankowiaka Wizyta Wojciecha Jankowiaka Wizyta Wojciecha Jankowiaka
Wizyta Wojciecha Jankowiaka Wizyta Wojciecha Jankowiaka Wizyta Wojciecha Jankowiaka

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?