ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
DW 431

Inwestycję udało się zrealizować trzy miesiące przed umownym terminem zakończenia robót.

Gospodarska wizyta w Szamotułach

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, w piątek 8 kwietnia odwiedził Szamotuły. Wspólnie z Beatą Hanyżak, Starostą Szamotulskim i Włodzimierzem Kaczmarkiem, Burmistrzem Szamotuł, omówił i wizytował zrealizowane oraz trwające inwestycje na drogach wojewódzkich.

Obwodnica Wronek

Filmowa i fotograficzna relacja z przebiegu inwestycji.

Budowa obwodnicy Gostynia

Inwestycja pochłonie ponad 117 mln złotych i zakończy się w 2023 roku.

Wizytacja inwestycji w Rogalinku

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych etapów prac.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?