ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Wojciech Jankowiak

Województwo wielkopolskie odznacza się pokaźną siecią różnorodnych dróg, administrowanych zarówno przez ZDW, jak i przez urzędy gmin i powiatów. O tym, jak włodarze radzą sobie z zarządzaniem podległą im infrastrukturą, w jakim stanie są drogi województwa wielkopolskiego oraz o przeznaczonym na ich rozwój budżecie redakcja czasopisma „Drogi Publiczne” rozmawia z Wojciechem Jankowiakiem, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Most na Warcie

756 dni = nowa droga o długości ponad pięciu kilometrów, trójprzęsłowy most nad Wartą, wiadukt kolejowy nad linią PKP, wiadukt nad drogą prowadzącą do Stróżek, trzy ronda…

Oto obwodnica Wronek w całej okazałości!

  • Nowa droga zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności i dostępności regionu.
  • Przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu, poprawi komfort życia mieszkańców.
  • Wartość kontraktu to ponad 81 mln złotych.
  • Dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosło blisko 66 mln złotych.
  • Aktualnie trwają procedury odbiorowe. O oficjalnym otwarciu obwodnicy będziemy informować.
Spotkanie podsumowujące

7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej podsumowano inwestycję zrealizowaną na terenie dwóch powiatów: średzkiego i wrzesińskiego.

wizyta na budowie

Próbne obciążenie to jeden z finalnych elementów budowy, mający przede wszystkim potwierdzić poprawność wykonania i sprawdzić zachowanie konstrukcji w odniesieniu do założeń projektowych. Most w Rogalinku 7 czerwca przeszedł próbę pozytywnie – zgodnie z przewidywaniami.

zdjęcie grupowe

W dniach 18-20 maja, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu gościł przedstawicieli zarządów z całego kraju. Konwent Dyrektorów ZDW to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z zadaniami na drogach wojewódzkich.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?