ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-001/15

"Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno-Dąbie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  • Okres realizacji: 2015
  • Łączna wartość 1 908 228,92 zł
    - dofinansowanie z UE w kwocie 1 889 146,63 zł
    - udział własny WZDW w kwocie 19 082,29 zł

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?