ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-002/15

„Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  • Okres realizacji: 2015
  • Łączna planowana wartość 1 550 126,28 zł
    - dofinansowanie z UE w kwocie 1 317 607,33 zł
    - udział własny WZDW w kwocie 232 518,95 zł

DSC05981

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?