ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-005/14

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Klukowo"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  • Okres realizacji: 2015
  • Łączna planowana wartość 1.674.726,55 zł
    - dofinansowanie z UE w kwocie 1.225.239,69 zł
    - udział własny WZDW w kwocie 449.486,86  zł

G0017919

 

plik: zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?