ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

finansowanie

Nr projektu
FEWP.04.01-IZ.00-0005/23
Okres realizacji
2023 – 2023
Łączna wartość
32 166 075,44 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
21 451 700,29 zł
Udział własny SWW w kwocie
10 714 375,15 zł
Wykonawca robót budowlanych
Saltor Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
CONY Sp. z o.o.

Przedmiotowa inwestycja przebiega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 i obejmuje odcinek o długości 1,100 km wraz z przebudową mostu nad rz. Prosną. W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano jezdnię drogi wojewódzkiej, budowę i przebudowę skrzyżowań w tym budowę ronda z DW 442, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Ponadto inwestycja zakłada przebudowę mostu nad rzeką Prosną oraz przepustu pod projektowaną drogą.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności transportu drogowego w województwie wielkopolskim. Za sprawą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 443 wraz z budową nowego mostu, stworzone zostanie dogodne połączenie komunikacyjne, które zapewni zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?