ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

finansowanie

Nr projektu
FEWP.04.01-IZ.00-0004/23
Okres realizacji
2023 – 2023
Łączna wartość
56 798 464,45 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
37 877 126,29 zł
Udział własny SWW w kwocie
18 921 338,16 zł
Wykonawca robót budowlanych
NDI Energy Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
CONY Sp. z o.o.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 (obwodnicy) w miejscowości Nowy Tomyśl łączącego ul. Celną (zachodni wlot do miasta z kierunku autostrady A2) z ul. Kolejową (południowy wlot do miasta z kierunku Wolsztyna) z pominięciem terenów zabudowanych miejscowości. W ciągu przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano budowę wiaduktu drogowego nad magistralną linią kolejową nr 3 relacji Warszawa Zachodnia-Kunowice. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu oraz usprawnienie komunikacji samochodowej zarówno ruchu lokalnego wewnątrz miasta jak i ruchu tranzytowego poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego (przede wszystkim ciężkiego) poza obszary zabudowane z pominięciem bardzo obciążonego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kolejowej.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in.:

  • budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 o długości 2,183 km,
  • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 305 o długości 0,160 km,
  • budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich: 4 szt.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności transportu drogowego w województwie wielkopolskim. Za sprawą budowy nowego przebiegu DW305 wraz z budową nowego wiaduktu nad linią PKP, stworzone zostanie dogodne połączenie komunikacyjne, które zapewni zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?