ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

finansowanie

Nr projektu
FEWP.04.01-IZ.00-0003/23
Okres realizacji
2023 – 2023
Łączna wartość
14 052 217,56 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
9 371 095,41 zł
Udział własny SWW w kwocie
4 681 122,15 zł
Wykonawca robót budowlanych
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna – Lider konsorcjum Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak - Partner konsorcjum
Zespół Inżyniera Kontraktu
BUDOMA Jacek Zaborowski

Projekt polega na zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna. W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę i budowę jezdni drogi wojewódzkiej nr 197 oraz jezdni drogi powiatowej nr 2393P o nawierzchni bitumicznej, budowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 197 z drogą powiatową nr 2393P oraz budowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P z drogą gminną 284008P. W celu umożliwienia włączenia się użytkowników ruchu rowerowego, nawierzchnię ścieżki rowerowej dowiązano do nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich: 0,457 km.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności transportu drogowego w województwie wielkopolskim. Za sprawą budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 wraz z budową nowego mostu, stworzone zostanie dogodne połączenie komunikacyjne, które zapewni zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?