ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

finansowanie

Nr projektu
FEWP.04.01-IZ.00-0008/23
Okres realizacji
2023 – 2026
Łączna wartość
72 879 529,61 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
48 598 576,40 zł
Udział własny SWW w kwocie
24 280 953,21 zł
Wykonawca robót budowlanych
Konsorcjum TORMEL Sp. z o.o. – Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA – Partner konsorcjum
Zespół Inżyniera Kontraktu
 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187. Zakres prac obejmie odcinek drogi o długości ok. 8,072 km oraz budowę i przebudowę 11 obiektów inżynieryjnych. W miejscu skrzyżowania wybudowane zostanie rondo o średnicy zewnętrznej 45 m. Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji zostanie zwiększona nośność drogi do KR4.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności transportu drogowego w województwie wielkopolskim. Za sprawą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 116, stworzone zostanie dogodne połączenie komunikacyjne, które zapewni zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?