ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

finansowanie

Nr projektu
FEWP.04.01-IZ.00-0002/23
Okres realizacji
2023 – 2023
Łączna wartość
24 733 990,64 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
16 497 293,76 zł
Udział własny SWW w kwocie
8 236 696,88 zł
Wykonawca robót budowlanych
Mostostal Kielce S.A.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Konsorcjum: Projekty i Nadzory Budowlane RADBUD – Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Inżynierskich Radosław Siwek – Partner konsorcjum

Przedmiotowa inwestycja przebiega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 i obejmuje odcinek o długości 345 m wraz z budową mostu nad Kanałem Ślesińskim. W projekcie przewidziano budowę zatoki autobusowej. Na całej długości drogi objętej rozbudową po stronie południowej przewidziano budowę chodnika. W ciągu obiektu mostowego zaplanowano chodnik oraz przewidziano budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności transportu drogowego w województwie wielkopolskim. Za sprawą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 263 wraz z budową nowego mostu, stworzone zostanie dogodne połączenie komunikacyjne, które zapewni zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?