ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

finansowanie

Nr projektu
FEWP.04.01-IZ.00-0001/23
Okres realizacji
2023 – 2025
Łączna wartość
33 014 705,55 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
21 263 751,78 zł
Udział własny SWW w kwocie
11 750 953,77 zł
Wykonawca robót budowlanych
INFRADROG Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
 

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną. Planuje się wykonanie jezdni drogi wojewódzkiej nr 182 o nawierzchni bitumicznej, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i gminnymi znajdującymi się wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę i budowę chodników i dróg rowerowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, przebudowę pasów postojowych. Powyższe prace wykonywane będą na odcinku o dł. ok. 1,495 km.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności transportu drogowego w województwie wielkopolskim. Za sprawą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182, stworzone zostanie dogodne połączenie komunikacyjne, które zapewni zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?