ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

finansowanie

Nr projektu
FEWP.04.01-IZ.00-0006/23
Okres realizacji
2023 – 2023
Łączna wartość
16 543 379,25zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
11 037 269,50 zł
Udział własny SWW w kwocie
5 506 109,75 zł
Wykonawca robót budowlanych
Mostostal Kielce S.A.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

Przedmiotowa inwestycja przebiega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 i obejmuje odcinek o długości 128 m oraz budowę wiaduktów nad linią kolejową Zieliniec - Kiekrz km 2+305 linii kolejowej. W ramach rozbudowy drogi zaplanowano budowę drogi dojazdowej (dodatkowa jezdnia drogi wojewódzkiej) wraz z wiaduktem nad linią kolejową oraz rozbiórkę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową i budowę nowego wiaduktu. Droga dojazdowa wraz z wiaduktem będzie pełniła rolę drogi objazdowej podczas rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej.

Po zakończeniu robót, wiadukt w ciągu drogi dojazdowej będzie eksploatowany jedynie dla bezpiecznej komunikacji pieszych. Zostanie dopuszczony ruch rowerowy. Nowy wiadukt jest projektowany jako konstrukcja dwujezdniowa, z jezdnią główną zlokalizowaną w ciągu drogi wojewódzkiej Poznań – węzeł S5 Gniezno Południe oraz drugą jezdnią położoną na południe od drogi wojewódzkiej, przeznaczoną do obsługi ruchu lokalnego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności transportu drogowego w województwie wielkopolskim. Za sprawą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 194 wraz z budową nowych wiaduktów, stworzone zostanie dogodne połączenie komunikacyjne, które zapewni zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?