ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Wiadukt w Gnieźnie

W środę 14 lipca odbyła się jedna z najważniejszych operacji w trakcie remontu zabytkowego wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie.

Budowa nowego mostu w Rogalinku

Mija trzynasty miesiąc od rozpoczęcia prac. Oto efekty.

Obwodnica Wronek

Autor zdjęć: Wojciech Waszak (Podróże WW).

Nowy chodnik w Wielowsi

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 450 po lewej stronie. Utwardzono również zjazdy na posesje. Prawy pas ruchu został poszerzony, wykonano nakładkę bitumiczną nawierzchni drogi.

zegar

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana godzin pracy kancelarii w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Wilczak 51 w Poznaniu. Od teraz kontakt możliwy jest w godzinach 7:00 – 16:00.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?