ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

mapa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowy na kolejny etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 w powiecie międzychodzkim.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy, które będą realizowane jednocześnie: I etap obejmuje odcinek o długości 6,8 km (od Sowiej Góry do Radgoszczy), wykonawcą będzie spółka Colas Polska, a II etap – odcinek o długości 3,1 km (od Radgoszczy do mostu nad Zalewem Warty), który realizować będzie STRABAG. Wartość pierwszej umowy wynosi 16,7 mln zł, a drugiej – 12,7 mln zł. Termin realizacji to czerwiec 2023 r.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś
 • poszerzenie jezdni
 • przebudowę skrzyżowań
 • budowę zatok autobusowych i postojowych
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników (na brakujących odcinkach w ramach II etapu)
 • budowę stanowiska do ważenia samochodów
 • odtworzenie istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych
 • budowę skarp, rowów
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • umocnienie poboczy
 • przebudowę istniejącego oświetlenia
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barier stalowych)
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja jest kontynuacją rozłożonego na lata projektu rozbudowy na odcinku o łącznej długości 12,8 km, w ramach którego w poprzednich latach wybudowaliśmy nowy most na Warcie w Międzychodzie oraz rozbudowaliśmy 2 km drogi od Sowiej Góry.

mapa po podpisaniu umów

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?