ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

DW431 rozbudowa Rogalin Świątniki Mieczewo Kórnik - mapa

Znów dobra wiadomość na koniec roku! Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na kolejną unijną inwestycję.

Przed nami rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na dwóch odcinkach: Rogalin – Świątniki i Mieczewo – Kórnik (obwodnica w ciągu DW 434). Wykonawca to firma TRANS-BRUK Marek Begier. Wartość umowy: 13 mln zł. Termin realizacji: czerwiec 2023 r.

Zakres robót obejmie m.in.:

 • rozbudowę drogi na dwóch odcinkach o łącznej długości 3,9 km
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni
 • przebudowę skrzyżowania
 • budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na całej długości odcinków,
 • budowę zatok autobusowych, peronów
 • przebudowę i budowę nowych chodników
 • przebudowę istniejącego oświetlenia,
 • przebudowę istniejącego przepustu
 • odtworzenie nawierzchni istniejących zjazdów
 • odtworzenie przejść dla pieszych, pobocza, rowów
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (balustrad ochronnych).

To kolejny etap rozbudowy drogi nr 431. Właśnie dobiegają końca roboty na odcinku o długości ponad 2,5 km od Świątnik do Mieczewa. Trwa również budowa nowego mostu nad Wartą w Rogalinku.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?