ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Wicemarszałek na drogach wojewódzkich w powiecie ostrowskim

W piątek 17 grudnia br. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminę Sieroszewice w powiecie ostrowskim, by podsumować zrealizowane w tym roku zadania na drogach wojewódzkich.

Wspólnie z Wójtem Anatolem Piaskowskim i przedstawicielami WZDW odwiedził m.in. Sławin, gdzie w tym roku przebudowaliśmy 0,8 km drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Leziona - Sławin. Wartość wyniosła 1,4 mln zł. Tę samą drogę wizytował również w Wielowsi, gdzie wzdłuż dwóch ulic - Grabowskiej i Kościelnej - powstały w tym roku chodniki. Równolegle wyremontowaliśmy również nawierzchnię jezdni. Łączny koszt: 1,8 mln zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Leziona-Sławin

Długość: 800 m
Wartość: 1,4 mln

Zakres robót objął:

 • wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni: wiążącej i ścieralnej
 • odtworzenie krawędzi jezdni
 • wykonanie zjazdów.

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450 w Wielowsi - etap I i II, realizacja w latach 2020/2021 – ulica Grabowska

Długość: 481 m
Wartość: ponad 1 mln złotych

Zakres robót objął:

 • budowę chodnika o szer. 2 m z betonowej kostki brukowej
 • budowę zjazdów
 • poszerzenie drogi
 • remont nawierzchni jezdni

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450 w Wielowsi - ulica Kościelna

Długość: 450 m
Wartość: 764 tysiące złotych

Zakres robót objął:

 • budowę chodnika o szer. 2 m z betonowej kostki brukowej
 • budowę zjazdów
 • remont nawierzchni jezdni
 • budowę kanalizacji deszczowej

Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w Antoninie

Wartość: 1,8 mln zł

Zakres robót obejmuje przebudowę jednootworowego przepustu skrzynkowego. Zadanie ma poprawić bezpieczeństwo, warunki ruchu i komfort podróżowania.

Inne zadania zrealizowane w 2021 r.

 • przebudowa chodnika w ciągu DW 444 w Odolanowie przy ulicy Dąbrówki, długość: 0,106 km, wartość: 157 tysięcy złotych
 • remont nawierzchni w ciągu DW 444 Odolanowie przy ulicy Dąbrówki, około 300 metrów, koszt 159 tysięcy złotych
 • remont nawierzchni w ciągu DW 444 na odcinku Sulmierzyce-Wisławka, długość 2,28 km, wartość: 2,3 mln złotych
 • remont nawierzchni w ciągu DW 444 w Świecy, długość 0,27 km, wartość 154 tysiące złotych
 • remont nawierzchni w ciągu DW 447 na odcinku Antonin- Mikstat Pustkowie, długość: 5,1 km, wartość: 2,9 mln złotych

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu realizuje również rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 444 na dwóch odcinkach:

 • od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11, długość: 6,8 mln zł, wartość: 28,2 mln zł (w tym 22,5 mln zł udział UE i 1,5 mln zł z budżetu państwa); w trakcie realizacji, termin: czerwiec 2023 r.
 • od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej
 • etap I: długość: 2,9 km, wartość: 11,2 mln zł, umowa podpisana 25 listopada br., termin: czerwiec 2023 r.
 • etap II: długość: 4 km, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz
  z wyznaczeniem linii brzegowej cieków oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

W trakcie uzyskiwania decyzji ZRID jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na dwóch odcinkach:

 • Palaty – Brzeziny – długość: 14,7 km, wartość kosztorysowa: 161,6 mln zł, gotowa dokumentacja projektowa, w lipcu 2021 r. złożono wniosek o ZRID, zadanie podzielone na trzy odcinki,
 • Brzeziny – granica województwa – długość odcinka: 8 km, wartość kosztorysowa: 60,1 mln zł, gotowa dokumentacja projektowa.
Wicemarszałek na drogach wojewódzkich w powiecie ostrowskim Wicemarszałek na drogach wojewódzkich w powiecie ostrowskim Wicemarszałek na drogach wojewódzkich w powiecie ostrowskim Wicemarszałek na drogach wojewódzkich w powiecie ostrowskim Wicemarszałek na drogach wojewódzkich w powiecie ostrowskim

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?