ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Marek Jaśkowiak Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie przechodzi na zasłużoną emeryturę. Karierę zawodową rozpoczął ponad 40 lat temu, a w samych strukturach drogowych pracował od 1984 roku. Przed ostatnie 16 lat w WZDW.

Wiadukt w Gnieźnie

W środę 14 lipca odbyła się jedna z najważniejszych operacji w trakcie remontu zabytkowego wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie.

Budowa nowego mostu w Rogalinku

Mija trzynasty miesiąc od rozpoczęcia prac. Oto efekty.

Obwodnica Wronek

Autor zdjęć: Wojciech Waszak (Podróże WW).

Nowy chodnik w Wielowsi

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 450 po lewej stronie. Utwardzono również zjazdy na posesje. Prawy pas ruchu został poszerzony, wykonano nakładkę bitumiczną nawierzchni drogi.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?