ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Wicemarszałkowie Województwa

We wtorek 14 grudnia dwaj Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego: Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski odwiedzili powiat ostrzeszowski, by podsumować tegoroczne inwestycje na drogach wojewódzkich. Towarzyszył im poseł Andrzej Grzyb, a także lokalni samorządowcy.

W Mącznikach (w gminie Kraszewice) Wicemarszałkowie wizytowali chodnik, który powstał na odcinku 762 m wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 449. Odsłonili również nietypową ławkę, na której siedzi związana z gminą postać Jerzego Różyckiego, jednego z trzech Polaków, którzy w styczniu 1933 roku złamali kod maszyny szyfrującej Enigma.

Samorządowcy odwiedzili również Bukownicę i Mikstat. W tej pierwszej wyremontowaliśmy ponad 2 km drogi wojewódzkiej nr 449 w stronę Książenic, a w samej miejscowości wybudowaliśmy chodnik, poszerzyliśmy drogę, wyremontowaliśmy nawierzchnię i zlikwidowaliśmy nieczynny przejazd kolejowy. W gminie Mikstat natomiast wyremontowaliśmy ponad 5 km drogi nr 447 za blisko 3 mln zł.

To już kolejny etap modernizacji drogi nr 447, gdyż we wcześniejszych latach remont objął odcinek od Mikstatu w kierunku Grabowa nad Prosną oraz w samym Grabowie – mówił Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa. – Każde kolejne zadanie poprawia bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i mieszkańców. Zdajemy sobie jednak sprawę, że przejazd przez sam Mikstat jest trudny, dlatego rozmawiamy o budowie obwodnicy miasta.

W tym kontekście z ust Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka padła deklaracja rozpoczęcia przygotowań tej inwestycji.

Już dawno została wpisana do Planu Transportowego Województwa, co jest konieczne do późniejszego ubiegania się o unijne dofinansowanie w nowej perspektywie UE – mówił Wojciech Jankowiak. – A z nowym rokiem zamierzamy rozpocząć działania projektowe. Trzeba jednak pamiętać, że to dopiero początek drogi, a w naszych realiach uzyskanie zgód i decyzji środowiskowych jest procesem długotrwałym. Tutejsze ukształtowanie terenu zadania nie ułatwi.

Wicemarszałek przypomniał również, że obecnie w rejonie Ostrzeszowa toczy się duża unijna inwestycja – warta 28,2 mln zł rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11. A niebawem dołączy odcinek od drogi krajowej nr 25 do Szklarki.

Zadania na drogach wojewódzkich w powiecie ostrzeszowskim

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w Mącznikach

Długość: 762 m

Wartość: 791,2 tys. zł

Wykonawca: Budownictwo Drogowe i Ogólne Budo-Sag Adrian Gmerek z Ostrzeszowa

Zakres robót objął:

 • budowę chodnika o szer. 2 m z betonowej kostki brukowej
 • budowę zjazdów
 • odwodnienia
 • remont istniejących rowów
 • odtworzenie oznakowania.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w Bukownicy polecająca na budowie chodnika

Długość: 459 m

Wartość: 1,1 mln zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. z Ostrzeszowa

Zakres robót objął:

 • budowę chodnika o szer. 2 m z betonowej kostki brukowej (w terenie zabudowanym)
 • budowę zjazdów
 • poszerzenie drogi do 7 m
 • remont nawierzchni jezdni
 • likwidacja nieczynnego przejazdu kolejowego
 • utwardzenia poboczy
 • odwodnienie
 • odtworzenie oznakowania.

To kontynuacja zadania z 2020 r., w którym powstało 370 m chodnika za 1,2 mln zł.

Remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 449 Bukownica – Książenice

Długość: 2,1 km

Wartość: 2,1 mln zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. z Ostrzeszowa

Zakres robót objął:

 • ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni
 • odtworzenie krawędzi jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji
 • remont dwóch zatok autobusowych
 • utwardzenie poboczy
 • remont rowów
 • odtworzenie oznakowania.

Remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin – Mikstat Pustkowie

Długość: 5,1 km

Wartość: 2,9 mln zł

Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Zakres robót objął:

 • ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni
 • utwardzenie poboczy
 • odtworzenie oznakowania.

Inne zadania zrealizowane w powiecie ostrzeszowskim w 2021 r.

 • remont nawierzchni jezdni w ciągu DW 450 w Doruchowie, długość: 1,5 km, wartość: 1,4 mln zł
 • bieżąca konserwacja nawierzchni jezdni w ciągu DW 449 w Rojowie, długość: 0,4 km, wartość: 159,2 tys. z
 • bieżąca konserwacja nawierzchni jezdni w ciągu DW 449 w Mącznikach, długość: 0,8 km, wartość: 155 tys. zł.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu realizuje również rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 444 na dwóch odcinkach:

 • od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11, długość: 6,8 mln zł, wartość: 28,2 mln zł (w tym 22,5 mln zł udział UE i 1,5 mln zł z budżetu państwa); w trakcie realizacji, termin: czerwiec 2023 r.
 • od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej
 • etap I: długość: 2,9 km, wartość: 11,2 mln zł, umowa podpisana 25 listopada br., termin: czerwiec 2023 r.
 • etap II: długość: 4 km, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z wyznaczeniem linii brzegowej cieków oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

W trakcie uzyskiwania decyzji ZRID jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na dwóch odcinkach:

 • Palaty – Brzeziny – długość: 14,7 km, wartość kosztorysowa: 161,6 mln zł, gotowa dokumentacja projektowa, w lipcu 2021 r. złożono wniosek o ZRID, zadanie podzielone na trzy odcinki,
 • Brzeziny – granica województwa – długość odcinka: 8 km, wartość kosztorysowa: 60,1 mln zł, gotowa dokumentacja projektowa.

DW444 mapa

DW449 mapa

Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim
Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim
Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim Wicemarszałkowie Województwa na drogach w powiecie ostrzeszowskim

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?