ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i licznymi pytaniami, informujemy, że od 20 kwietnia 2020 roku, zmianie uległy procedury publikowania zamówień.

Tablica Konarskie

Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego przepustu w miejscowości Konarskie (Gmina Książ Wielkopolski). 20 kwietnia przekazano plac budowy wykonawcy zadania.

Prace na DW 306 w Gminach Stęszew i Mosina

Kontynuujemy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z drogą S5 w Gminie Stęszew aż do Dymaczewa Nowego w Gminie Mosina (DW 431). Obecnie trwa budowa dwóch przepustów pod jezdnią na odcinku Witobel-Łódź.

plac budowy

W piątek 17 kwietnia, firmie Colas Polska przekazano plac pod budowę obwodnicy Wronek. W pierwszej kolejności usunięte zostaną karpiny po wykarczowanych drzewach, zaplanowano też odhumusowanie, nadal prowadzone będą prace archeologiczne.

Tomasz

Napisanie o Tobie że „byłeś” to jak wyobrażenie sobie chłodu słońca. To coś zupełnie niewyobrażalnego. Wiesz, że Twoje odejście jest zbyt wczesne, nagłe, trudno w nie uwierzyć, zrozumieć, odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?