ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
mapka: Wilczak 51, Poznań

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 do 30 czerwca pracownicy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, są dostępni w siedzibie przy ulicy Wilczak 51 w godzinach od 7:00 do 20:00. Natomiast kancelaria WZDW pracuje w godzinach 7:00 – 15:00.

Budowa obwodnicy Wronek

Budowa obwodnicy Wronek rozpoczęła się w kwietniu. Aktualnie prowadzone są roboty ziemne od południowego brzegu Warty w stronę linii kolejowej. Rozpoczęto również wykonanie nasypu pod dojazd do mostu przez rzekę.

Powstaje nowy chodnik w Jerce

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 432, na długości blisko 500 metrów trwa budowa nowego chodnika z brukowej kostki betonowej. Zakres prac obejmuje: poszerzenie pasa ruchu jedni do którego przylega chodnik do 3,5 metrów, budowę zjazdów na terenie przyległych posesji.

Remont ulicy Bolesława Chrobrego w Szamotułach

W ramach inwestycji rozebrano starą nawierzchnię bitumiczną i wykonano nową podbudowę. Trwają prace związane z odwodnieniem tj. przyłączeniem przykanalików do istniejących studni, a także roboty brukarskie czyli ustawienie krawężników i obrzeży betonowych. Wykonawca rozpoczął również układanie nowej nawierzchni na chodnikach i zjazdach indywidualnych.

Budowa przepustu w miejscowości Konarskie

Od blisko dwóch tygodni w miejscowości Konarskie w Gminie Książ Wielkopolski, przy drodze wojewódzkiej nr 436 trwa budowa nowego przepustu. Na zdjęciach prezentujemy postępy prac. Pisaliśmy wcześniej o szczegółach tej inwestycji.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?