ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Odkrycia archeologiczne na terenie budowy obwodnicy Wronek

Wraz z pierwszymi pracami budowlanymi z nakazu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozpoczęły się archeologiczne badania wykopaliskowe w Smolnicy, w pobliżu miejsca budowy nowego mostu na rzece Warcie. Efektem tych działań, na przełomie maja i czerwca jest odkrycie 124 obiektów nieruchomych po osadzie ludności kultury łużyckiej.

- Wyróżniono materiały luźne w postaci 22 przedmiotów krzemiennych, które można łączyć z horyzontem z okresu neolitu młodszej epoki kamienia (prawdopodobnie z około 3-2 tys. p.n.e.). Zanotowano zabytki, odpowiadające tzw. okresowi wpływów rzymskich na naszych ziemiach, tj. okresowi I-IV wieku n.e. Reprezentują je cztery bryłki żużla poprodukcyjnego i być może dwa fragmenty żelaznego noża. Ostatnimi wyróżnionymi zabytkami na tym stanowisku są dwie monety, m.in. tzw. boratynka za panowania króla Jana Kazimierza, jedna kula ołowiana od muszkietu, rzadki okaz krzemiennej skałki w oprawie metalowej oraz trzy okazy przedmiotów metalowych nieokreślonych typologicznie – wyjaśnia archeolog Andrzej Krzyszowski z Biura Badań Archeologicznych, który dodaje, że najliczniejsze w pozyskanym materiale wytwory z okresu kultury łużyckiej reprezentują fragment rozległej osady tej ludności.

Z interesujących obiektów archeologicznych z tego okresu należy wymienić dwie jamy osadowe, w których zanotowano brązową szpilę oraz większy fragment wazy ceramicznej. - Na uwagę zasługuje jeszcze rzadko notowana w tym okresie chronologicznym studnia. Dno tej studni, spoczywające na głębokości ok. 1,6 m od poziomu współczesnego gruntu, było pierwotnie obramowane drewnianą cembrowiną, po której zachowały się do naszych czasów jedynie ciemnej barwy smugi, z których pobrano próbki na określenie gatunkowe drewna użytego do jej budowy – dodaje Andrzej Krzyszowski.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?