ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
nowa droga w Obornikach

Symbolicznego otwarcia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 dokonali dzisiaj Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Szrama burmistrz Obornik, Mirosława Rutkowska-Krupka radna Sejmiku oraz posłowie Krzysztof Paszyk i Jakub Rutnicki.

Nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 194

Remont objął odcinek Biskupice-Promno Stacja wraz ze skrzyżowaniem w Pobiedziskach-Letnisko o długości 2,5 km. Wykonano pobocze i odnowiono malowanie. Wykonawcą wszystkich prac była firma Kowalski Budownictwo sp. z o.o ze Żnina. Koszt inwestycji wyniósł blisko 3,8 mln.

Prom na rzece Noteć w Ciszkowie

Informujemy, że od środy 11 grudnia nastąpiła przerwa zimowa w przeprawie międzybrzegowej promem na rzece Noteć w Ciszkowie (Gmina Czarnków). Przewozy będą się odbywać tylko łodzią przewozową od godziny 8:00 do 17:00. Przetrwa potrwa do 15 marca przyszłego roku.

Mapa

Z uwagi na zły stan konstrukcji wiaduktu nad bocznicą kolejową przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 490, na obiekcie dopuszczony będzie tylko ruch pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, z jednoczesnym dopuszczeniem pojazdów komunikacji zbiorowej. Dodatkowo zostanie ograniczona dozwolona prędkość pojazdów do 40 km/h.

DW 190 w Wągrowcu

Prace objęły odcinek od Ronda Gnieźnieńskiego do zjazdu do grobowca rotmistrza Franciszka Łakińskiego. Nową nawierzchnię ułożono na długości ponad 800 metrów. Wykonano także pobocze z tłucznia kamiennego i odnowiono malowanie. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo ze Żnina. Koszt zadania to ponad 730 tysięcy złotych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?