ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Inwestycja w Orchowie

Zakończono przebudowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262. Inwestycję realizowano na łącznej długości blisko 600 metrów. Nawierzchnię chodnika, który został również poszerzony do 2,5 metrów wyłożono kostką brukową, wykonano zjazdy. Koszt zadania to ponad milion złotych. Wykonawcami zadania były firmy: "Goliat II" z Branna i Firma Remontowo-Budowlana "Budmar" ze Słupcy.

Podsumowanie inwestycji w Pietrzykowie

W środę 4 grudnia w Pietrzykowie podsumowano inwestycję pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Pietrzyków-Rataje". Powstał chodnik o długości 300 metrów. Zadanie wyniosło blisko milion złotych, w tym finansowy wkład Gminy Pyzdry to 50 tysięcy złotych. Wykonawcą wszystkich prac była firma „Golliat II”, Branno.

Przebudowa ulicy Poznańskiej w Babiaku (DW 263)

Nową nawierzchnię ułożono na długości blisko 700 metrów. Zadanie objęło również: przebudowę chodników po lewej stronie, wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową po stronie prawej, remont zjazdów, regulację odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska w Kole.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?