ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Statuetka TopBuilder 2020

Oto kolejna w naszej kolekcji - statuetka TopBuilder 2020. Inwestycja w Obornikach została wyróżniona jedną z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym.

Remont DW 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Trzcianka-Czarnków

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podjął starania w związku z postępującą degradacją nasypu na drodze wojewódzkiej nr 178 od strony Poznania. Wykonano analizę stanu zagrożenia oraz możliwości przebudowy nasypu.

Odkrycia archeologiczne na terenie budowy obwodnicy Wronek

Wraz z pierwszymi pracami budowlanymi z nakazu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozpoczęły się archeologiczne badania wykopaliskowe w Smolnicy, w pobliżu miejsca budowy nowego mostu na rzece Warcie. Efektem tych działań, na przełomie maja i czerwca jest odkrycie 124 obiektów nieruchomych po osadzie ludności kultury łużyckiej.

otwarcie nowej drogi

W gminie Kościan zakończyła się realizacja inwestycji pod nazwą „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja w Niepruszewie

W przyszłym tygodniu rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 – ulicy Poznańskiej z ulicami Leśną i Jodłową w Niepruszewie.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?