ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

Remont DW 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Trzcianka-Czarnków

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podjął starania w związku z postępującą degradacją nasypu na drodze wojewódzkiej nr 178 od strony Poznania. Wykonano analizę stanu zagrożenia oraz możliwości przebudowy nasypu.

Wyniki prac projektowych pokazały, że potencjalne koszty będą ogromne, wobec czego nie jest możliwe pokrycie ich w ramach bieżących remontów, natomiast Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podjął korzystną decyzję pozwalającą na awaryjną realizację budowy drogi tymczasowej równoległej do DW 178. Koszt tej inwestycji to ok. 1,6 mln złotych. Pozwoli ona na zabezpieczenie ruchu dwukierunkowego, co jest istotne w kontekście nadchodzącego okresu wakacyjnego.

O działaniach w tym temacie będziemy informować na bieżąco.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?