ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

rozbudowa DW 160

Prace postępują bardzo sprawnie. Zaawansowanie działań jest już na poziomie 65 procent.

I etap obejmuje odcinek o długości 6,8 km (od Sowiej Góry do Radgoszczy), wykonawcą jest spółka Colas Polska, a II etap – odcinek o długości 3,1 km (od Radgoszczy do mostu nad Zalewem Warty), który realizuje Strabag. Wartość pierwszej umowy wynosi 16,7 mln zł, a drugiej – 12,7 mln zł. Termin realizacji to czerwiec 2023 r.

II etap rozbudowy jest zrealizowany już w ponad 90 procentach. Zakończyliśmy prace bitumiczne, przed nami humusowanie i ustawianie oznakowania pionowego/poziomego.

rozbudowa DW 160 rozbudowa DW 160 rozbudowa DW 160 rozbudowa DW 160 rozbudowa DW 160

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?