ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Stany techniczne konstrukcji mostowych są jednym z zasadniczych elementów warunkujących możliwość korzystania z dróg zgodnie z ich przeznaczeniem.

Mosty i przepusty to newralgiczne "części" dróg publicznych, szczególnie narażone na degradacje, dlatego tak ważne są systematyczne kontrole i remonty. Koszt inwestycji to 1,7 mln złotych.

Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie
Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie
Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie Przepust w Szczepankowie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?