ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Zadanie zakończone sukcesem

Ścieżka rowerowa z Połajewa do Połajewka przy DW 178 doczekała się realizacji.

Budowa dwóch etapów ciągu dla rowerzystów w latach 2021-2022 o długości blisko dwóch kilometrów, kosztowała 2,3 mln złotych. W czwartek 15 września na zaproszenie Stanisława Pochyluka Wójta Gminy Połajewo, Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oficjalnie zaprezentował zrealizowane zadanie.

– Dobra współpraca, zrozumienie i wzajemna samorządowa pomoc zawsze przynoszą dobre efekty współpracy. Cieszymy się, że to zadanie tak długo wyczekiwane i potrzebne dla mieszkańców udało się wykonać – podkreślał. Wojciech Jankowiak.

W spotkaniu wzięli udział również między innymi poseł Krzysztof Paszyk, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, Adam Bogrycewicz, lokalni samorządowcy, przedstawiciele Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie, przedstawiciele wykonawcy i mieszkańcy.

Również na DW 178 w Lipie (Powiat Obornicki, Gmina Ryczywół) trwa przebudowa skrzyżowania z drogą gminną. Tym samym poprawiamy bezpieczeństwo, wyznaczamy dodatkowy pas ruchu, budujemy dwie nowe zatoki autobusowe i chodnik, doświetlamy przejścia dla pieszych. Wartość kontraktu: 2,5 mln złotych.

Zadanie zakończone sukcesem Zadanie zakończone sukcesem Zadanie zakończone sukcesem Zadanie zakończone sukcesem

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?