ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Obwodnica Gostynia otwarta

Inwestycja polegała na budowie obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 o długości 8,4 km (wraz z drogą łączącą nowy przebieg z istniejącym układem drogowym o długości 1,8 km). Jej początek ma miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4938P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Podstawowy cel budowy obwodnicy to wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym miasta Gostynia. Inwestycja zdecydowanie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprawy komfortu życia mieszkańców Gostynia oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

Zadanie zostało zrealizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to ważny i radosny dzień. Zakończenie inwestycji, którą nazywamy najważniejszą inwestycją Samorządu Województwa. Inwestycja pokazała, że dobra samorządowa współpraca przynosi dobre efekty. mówił Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podczas uroczystości oddania do użytkowania obwodnicy Gostynia.

Całkowita wartość inwestycji:
139,2 mln zł, w tym 118 mln zł udział UE
Termin uzyskania decyzji ZRID dla ciągu głównego:
styczeń 2022 r.
Podpisanie umowy:
sierpień 2018 r.
Termin zakończenia inwestycji:
grudzień 2023 r.
Wykonawca robót budowlanych:
STRABAG sp. z o.o.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

  • drogi o długości 8,4 km
  • mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski
  • wiaduktu nad linią kolejową PKP
  • obiektu nad Rowem Bodzewskim
  • dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12
  • elementów bezpieczeństwa ruchu
  • kanalizacji deszczowej.

W uzupełnieniu struktury drogowej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej (DW 434), Europejskiej i Kasyna Gostyńskiego wybudowano

  • rondo czterowlotowe turbinowe
  • średnica wyspy środkowej: 20 m
  • średnica zewnętrzna: 38 m
Wartość kosztorysowa:
9,6 mln zł, w 100% finansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego
Termin zakończenia inwestycji:
lipiec 2023 r.
Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta
Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta
Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta
Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta
Obwodnica Gostynia otwarta Obwodnica Gostynia otwarta

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?