ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

wizytacje naszych inwestycji

Spotkania w terenie, na placach budowy są bardzo ważne i potrzebne, bo doskonale pokazują rozmach oraz zaangażowanie prac, a rozmowy owocują wypracowaniem najlepszych rozwiązań z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców i komforcie podróżowania.

Realizacja tak znaczących dla naszego regionu inwestycji jak budowa obwodnicy Wronek, wymaga szczególnego nadzoru i dokumentowania kolejnych - kluczowych etapów w postępach prac. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, burmistrzowie Wronek Mirosław Wieczór, Robert Dorna, a także Beata Hanyżak Starosta Szamotulski w poniedziałek 3 sierpnia wizytowali teren budowy.

Z kolei podczas wizyty w Szamotułach z udziałem burmistrza Włodzimierza Kaczmarka przyglądano się remontowi ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wszystkie prace zgodnie z umową mają się zakończyć na początku listopada br. Wykonanie zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Uwaga została również zwrócona na remont linii kolejowej i zamknięcie przejazdu przy drodze wojewódzkiej nr 184, co spowodowało duże utrudnienia dla kierowców szczególnie samochodów ciężarowych. Objazd dla samochodów do 15 ton został wytyczony tzw. łącznikiem czyli drogą gminną. Utrudnienia mają się zakończyć we wrześniu. Inwestorem jest PKP PLK S.A.

Wizytacje naszych inwestycji Wizytacje naszych inwestycji Wizytacje naszych inwestycji Wizytacje naszych inwestycji
Wizytacje naszych inwestycji Wizytacje naszych inwestycji Wizytacje naszych inwestycji Wizytacje naszych inwestycji

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?