ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Nowy chodnik w Jerce

Na długości blisko 500 metrów wybudowano nowy chodnik z brukowej kostki betonowej przy drodze wojewódzkiej nr 432.

Zakres prac obejmował również poszerzenie pasa ruchu jedni do którego przylega chodnik do 3,5 metrów oraz budowę zjazdów do posesji. Wartość realizacji zadania to ponad 500 tysięcy złotych.

Nowy chodnik w Jerce Nowy chodnik w Jerce
Nowy chodnik w Jerce Nowy chodnik w Jerce

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?