ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

wizytacja inwestycji w gm. Stęszew

Wiosną tego roku zaczęły się prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 306 między Stęszewem, a Dymaczewem Nowym. We wtorek 11 sierpnia wizytowano trwającą inwestycję.

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w towarzystwie Włodzimierza Pinczaka burmistrza Stęszewa i jego zastępcy Mirosława Kałka przyglądali się trwającym pracom.

Modernizowany jest 8-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w Stęszewie do drogi wojewódzkiej nr 431 w Dymaczewie Nowym. Mieszkańcy oprócz poprawy warunków jazdy dzięki położeniu nowej nawierzchni drogi, zyskają również chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. A to przede wszystkim oznacza, że poruszanie się na tym odcinku będzie bezpieczniejsze. Prace w tej chwili są zaawansowane na poziomie 85 proc. i zgodnie z umową mają się zakończyć pod koniec tego roku. Wartość zadania to ponad 27 mln złotych, w tym dofinansowanie z UE w ramach WRPO 2014+ wynosi ponad 22 mln złotych.

W planach WZDW jest również rozbudowa drogi nr 306 w kierunku Buku na odcinku ponad 12 kilometrów. Trwają formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wiele wskazuje na to, że i w tym roku uda się to zadanie rozpocząć.

wizytacja inwestycji w gm. Stęszew wizytacja inwestycji w gm. Stęszew wizytacja inwestycji w gm. Stęszew
wizytacja inwestycji w gm. Stęszew wizytacja inwestycji w gm. Stęszew wizytacja inwestycji w gm. Stęszew

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?