ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Prom na rzece Noteć w Ciszkowie

Informujemy, że od środy 11 grudnia nastąpiła przerwa zimowa w przeprawie międzybrzegowej promem na rzece Noteć w Ciszkowie (Gmina Czarnków). Przewozy będą się odbywać tylko łodzią przewozową od godziny 8:00 do 17:00. Przetrwa potrwa do 15 marca przyszłego roku.

Mapa

Z uwagi na zły stan konstrukcji wiaduktu nad bocznicą kolejową przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 490, na obiekcie dopuszczony będzie tylko ruch pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, z jednoczesnym dopuszczeniem pojazdów komunikacji zbiorowej. Dodatkowo zostanie ograniczona dozwolona prędkość pojazdów do 40 km/h.

DW 190 w Wągrowcu

Prace objęły odcinek od Ronda Gnieźnieńskiego do zjazdu do grobowca rotmistrza Franciszka Łakińskiego. Nową nawierzchnię ułożono na długości ponad 800 metrów. Wykonano także pobocze z tłucznia kamiennego i odnowiono malowanie. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo ze Żnina. Koszt zadania to ponad 730 tysięcy złotych.

chodnik w Jasieniu przy drodze wojewódzkiej nr 311

Zakończono roboty związane z przebudową chodnika o długości 290 metrów, w Jasieniu na terenie Gminy Czempiń. Nową nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej, wymieniono krawężnik. Wartość całego zadania to blisko 190 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma RDR, Czerwonak.

Inwestycja w Orchowie

Zakończono przebudowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262. Inwestycję realizowano na łącznej długości blisko 600 metrów. Nawierzchnię chodnika, który został również poszerzony do 2,5 metrów wyłożono kostką brukową, wykonano zjazdy. Koszt zadania to ponad milion złotych. Wykonawcami zadania były firmy: "Goliat II" z Branna i Firma Remontowo-Budowlana "Budmar" ze Słupcy.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?