ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

wiadukt w Gnieźnie

Trwają prace rozbiórkowe przyczółków, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokładnie określić stopień degradacji obiektu.

Zweryfikowano stalowe części konstrukcji podlegające wymianie, wzmocnieniu lub pozostawieniu jako elementy oryginalne. Warto podkreślić, że wykonawca remontu wiaduktu dokłada wszelkich starań, aby utrzymać bezpieczeństwo na terenie budowy, jednak mamy okres zimowy i pomimo systematycznego odśnieżania kładki tymczasowej dla pieszych, zalecamy mieszkańcom zachowanie szczególnej ostrożności.

wiadukt w Gnieźnie wiadukt w Gnieźnie wiadukt w Gnieźnie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?