ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
demontaż starego mostu w Międzychodzie

Od miesiąca trwa rozbiórka starego mostu na rzece Warcie.  W tej chwili prace koncentrują się na przygotowaniu do demontażu przęsła nurtowego, a w kolejnym etapie rozpoczną się roboty związane z umocnieniem stożków nowego obiektu i porządkowaniem całego terenu. Działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

ważny komunikat

Szanowni Państwo! W trosce o petentów i pracowników, wprowadzone zostały zmiany w pracy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

remont wiaduktu w Gnieźnie

Konstrukcja została podniesiona – przedstawiamy fotorelację.

nagroda

"Kryształy Przetargów Publicznych" to tytuł przyznawany najlepszym zamawiającym i wykonawcom w Polsce. Kapituła wyłania i nagradza najskuteczniejsze, najbardziej rzetelne i najlepiej przygotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze publicznym.

Prace palowe w Rogalinku

Wyjazd techniczny do Rogalinka, to dla naszych inżynierów możliwość obserwacji robót palowych pod podpory nowego mostu. Działania przy realizacji tej inwestycji są bardzo dynamiczne. Jak zapewnia wykonawca, do końca roku zostaną zakończone wszystkie prace związane z fundamentowaniem, czyli w nowy 2021 rok wejdziemy już z poziomu powierzchni.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?